Перелік фізико-хімічних показників води, які визначаються в лабораторії ДП «ГГРЕС»

Назва показника

Примітка

Смак

Запах

При 200С

При 600С

Прозорість

Або мутність

Колірність

Або забарвленість

рН

Водневий показник

CO2

Діоксид вуглецю

Н2S

Сірководень

(K+ + Na+ )

Сума іонів натрію та калію

Ca2+,

Кальцій

Mg2+

Магній

Fe2+

Залізо 2-х валентне

Fe3+

Залізо 3-х валентне

Mn

Марганець

NH4+

Амоній

Cl

Хлориди

SO42-

Сульфати

HCO3

Гідрокарбонати

NO2

Нітрити

NO3

Нітрати

H2SiO3

Кремнієва кислота

Si

Кремній

H3BO3

Борна кислота

As

Миш’як

СІ2

Хлор залишковий вільний

Перманганатна окислюваність

Загальна жорсткість

Лужність

Мінералізація